REGISTRACE

SPORTOVNÍ TÁBORY 2019

Po vyplnění všech nutných polí Vám bude odeslán email s platebními údaji k úhradě poplatků za sportovní tábor. Vámi odeslaná přihláška bude při prvním dnu tábora přichystána k vlastnoručnímu podpisu zákonného zástupce.

Číslo účtu:                115-3850440217/0100

Variabilní symbol: RČ přihlášeného

Specifický symbol: 710

Poznámka platby: Jméno přihlášeného