PODZIMNÍ ANTIVIRUS KVÍZ 02

Vážení soutěžící,
vítejte u druhého kola podzimního antivirus kvízu MSK Orlová.

Čekají na vás celkem 4 bloky otázek.

  1. blok - 5 zahřívacích otázek ABCD (5 bodů)
  2. blok - Co mezi ostatní nepatří (5 bodů)
  3. blok - 5 náročnějších otázek ABCD (10 bodů)
  4. blok - Uhodni hráče podle popisu jeho kariéry (9 bodů)

Celkem můžete získat 29 bodů.

Přejeme hodně zdaru!

Jméno týmu
e-mail