Nový start mládežnického hokeje v Orlové

Dlouhodobý proces převodu hokejové mládeže do MSK Orlové se blíží ke svému konci a očekávaná změna pro hokejovou mládež v orlové snad už od května 2020. Na základě společné dohody s HC Orlová by tak oficiálně měla být převedená kompletní mládež pod správu našeho klubu, pro její další rozvoj a především stabilizaci finančního prostředí jednotlivých týmů.

„Papírová válka“ nutná k převodu licencí a práv v rámci svazových regulí by měla být ukončena hned v úvodním týdnu letošního května. Hned 01.05.2020 zasedá náš tým k urychlenému vyplňování přihlášek každému jednotlivci pro svaz (regule nepovolují dříve) a následně budeme očekávat potvrzení ze strany svazu a bývalého klubu. Chtěli bychom tedy požádat rodiče dětí o součinnost v této věci a rychlého převodu, aby hned v průběhu května mohla být zahájena plánovaná letní příprava všech hokejových kategorií (samozřejmě s přihlédnutím na vládní nařízení, kdy bude možné vyběhnout konečně na sportoviště).

A jak to bude vypadat v MSK pro mladé hokejisty? Prakticky navazujeme již na kategorie, o které jsme se „starali“ už v uplynulých dvou sezónách – benjamínci, 3., 4. a 5 třída, bruslení škol a školek. V těchto kategoriích se rodiče mohli přesvědčit o našem nadšení do práce. Našim záměrem je především zajištění kvalitního a zaslouženého zázemí pro mladé hokejky, rozvoj trenérského nasazení a jistota pro rodiče, že vynaložené finanční prostředky jsou primárně do jejich dětí.

Na našich webových stránkách www.msk-orlova.cz budete mít možnost nalézt podrobné informace ke každé kategorii, trenérský tým, důležité dokumenty, hráčské poplatky, broušení bruslí apod. Informace budeme postupně doplňovat a aktualizovat dle vývoje situace.

Rodiče dále požádáme o trpělivost. Veškeré podrobnější informace získají od svých trenérů a vedoucích družstva, kteří jsou již nyní detailně informováni o činnosti v blížící se sezóně. Informace poskytujeme samozřejmě i na kanceláři MSK Orlová. Veškeré potřebné kontakty naleznete na našem webu.

Trenérský tým mládežníků se rozšířil i o známe odchovance orlovského hokeje jakým je Vít Grepl a nebo například Petr Balajka. Zpracovanou koncepci a vizi mladých hokejek nám představí postupně ve veřejných rozhovorech naši trenéři, počínaje s hlavním koučem Filipem Štefankou. Kompletní trenérské zastoupení naleznete na našem webu.

Věříme, že nový start bude pro všechny změna k lepšímu, protože proto děláme maximum, které je v našich silách, o čemž je možno se přesvědčit z našeho úsilí při rozvoji organizace.