Michaela Klimšová – vedoucí MSK

🏆🖤V oddíle nejsou důležité pouze trenéři nebo management. Základní kameny dobře pracující party jsou vedoucí družstev.

Představujeme Michaela Gregorová Klimšová 🦸‍♀️, která má na starost organizaci turnajů a zároveň vyplňuje funkci vedoucí mužstva u 3. až 5. třídy a také u st. žáků.

👉 1. Míšo, můžeš nám nastínit co obnáší práce u organizování turnajů a vedoucí mužstva u hokejistů?
🦸‍♀️Práce vedoucí mužstva znamená hlavně komunikaci s lidmi, jako vedoucí družstva můžete být nápomocni trenérům při administrativě (zápisy atd.), v komunikaci s rodiči a také s dětmi v šatně či na ledě nebo na turnajích, také při pořádání dalších akcí např. bruslení rodičů s dětmi, Mikuláš, soustředění ať už příměstské nebo v zahraničí atd. Organizace turnaje je časově náročná, hledání sponzorů, komunikace s pozvanými týmy, zajištění noclehů, celodenní stravy, pitného režimu, časomíry, rozhodčích, zdravotníků, příprava šaten a také věcných cen, dortů, poháru, medailí a spoustu dalšího např. nabalit 350 tašek s dárečky či navázat 500 ks medailí 🙂

👉 2. Jak dlouho tuto práci děláš, co tě na této práci baví a co tě k ní přivedlo?
🦸‍♀️Vedoucí družstva dělám od roku 2013, kdy si mne poprvé zvolili rodiče přípravky, ve které mi začínal bruslit starší syn Matyáš. Od té doby jsem s jeho kategorií, dnes st. žáky, stále. Když i mladší syn Patrik začal s hokejem, tak jsem převzala i jeho přípravku. Nyní pokračuji také s touto kategorií dále, dnes 3-5.třída. Mám ráda práci s lidmi a hlavně s dětmi. Děti jsou ty, které mne u toho drží.

👉 3. Tvá práce spočívá určitě v komunikaci s rodiči a trenéry, na které si MSK zakládá, zvládáš to dobře nebo se někdy najdou i neshody?
🦸‍♀️Ano, tato práce, jak jsem již psala, je hodně práce s lidmi, myslím, že to zvládám dobře, za tu dobu, co dělám vedoucí jsem se utvrdila v tom, že při kolektivním sportu je důležité táhnout za jeden provaz od dětí počínaje přes rodiče až k trenérům a to nám také jde. Pokud se najdou neshody, je třeba je řešit 🙂

👉 4. MSK chce zapojit do organizace turnajů a veškerých aktivit i rodiče, myslíš že je to dobrý krok a dá se toto vůbec realizovat?
🦸‍♀️Je třeba zapojit i rodiče, jsou tak víc součást týmu a dělají to pro své děti. První turnaj, který jsem udělala v roce 2014 byl založen právě na této spolupráci s rodiči. Jsem hrdá na všechny rodiče, protože to vždy vezmou zodpovědně a pomáhají opravdu se vším, a proto se nám také daří dělat tak dobré turnaje.

👉 5. V předchozích dvou letech jste uspořádali několik mezinárodních turnajů pro ty nejmenší, které měli velký ohlas a v rozhovoru Filipa Štefanky jsme se dozvěděli, že srpen 2020 bude měsíc domácích turnajů, můžeš nám tedy nastínit kdy budou a pro které kategorie?
🦸‍♀️Ano, srpen, pokud dnešní situace dovolí, bychom chtěli zorganizovat turnaje pro všechny kategorie, kromě ml. žáků, které na turnaj vyšleme 🙂 Termíny pro jednotlivé kategorie jsou již určeny, ale nebudeme předbíhat.
Budeme se snažit abychom opět připravili sérii kvalitních turnajů. Věřím, že se nám to s partou z MSK, s úžasnými rodiči a jejich skvělými dětmi může opět povést “-)