TURISTICKÝ ZÁVOD

Základna pro závod na ZŠ Školní 862. Start přímo ze školy na školní hřiště, kde se závodníci snažili zasáhnout třemi míčky ve vzdálenosti 20 - 15 - 10 m podle svých kategorií. Na kraji lesoparku je čekala další disciplína - odhad vzdálenosti. poté překonání lanové lávky. Poznávání dřevin bylo nyní na jaře obtížnější a tak bylo v zápise mnoho chyb.
U Koliby se oddělily kategorie staršího žactva, když museli sledovat svou trať podle určených azimutů. Nejmladší a dorost s dospělými zamířili přímo k Výhodě. Zorientovali mapu a opět se tratě rozdělily,když dorost a dospělí zamířili k lesu na Rajčule projít svými azimutovými úseky.
Žactvo již směřovalo k Letnímu kinu, kde předvedli svou znalost uzlů. Poté znovu lesoparkem, k zpět k ZŠ Školní, kde byl cíl závodu.
Kategorie do 10 let čekaly tratě 3000 m a kategorie do 14 let pak 3450 m dlouhé a dva azimutové úseky. Dorosti s dospělými závodníky se již museli vypořádat se 4800 m tratě včetně čtyř azimutových úseků.
Výpočetní středisko vyhodnotilo průkazy a k běžeckému času byly přičteny případné trestné minuty.
Tentokrát museli závodníci čekat na výsledky trochu déle, protože se vyhodnocoval i krajský pohár (ze 3 závodů se počítají dva lepší výsledky).

Eva Vilhelmová
MSK Orlová, Oddíl branných sportů