Orlovské noviny č. 8 / strana 23

  • Krajského přeboru se účastnilo 17 judistů MSK