Ředitel MSK Orlová Michal Kozák: „Chci, aby sport děti bavil!“

Kdo je Michal Kozák?

"Celoživotní sportovní nadšenec! Asi takto bych se charakterizoval ve zkratce, ale asi chcete vědět více. Je mi devětadvacet let. Vystudoval jsem střední veterinární školu a později jsem se stal vysokoškolským ekonomem."

Jak to máš se sportem v životě?

"Sportem se zabývám celý život. Dříve převážně aktivně, nyní už spíše manažersky, ale sportovat se snažím pořád a nepřestanu, dokud budu moci. Co se týče sportovní oblasti, tak jsem vyzkoušel snad všechny sporty, které se tady u nás dají provozovat.

Už od 4 let hraju aktivně baseball, k němuž mě přivedli rodiče. U nás v rodině se sportovalo vždy na vysoké úrovni a já nebyl výjimkou. Největší úspěch ve sportu jsem zažil právě díky baseballu, kdy jsem dosáhl reprezentační úrovně a přivezli jsme z mistrovství Evropy bronz v kategorii mládež.

Když jsem studoval střední veterinární školu, tak jsem dělal aktivně i parkur, tedy jezdecké skákání s koněm. V posledních letech na vysoké škole jsem školu reprezentoval v badmintonu. Vyzkoušel jsem si na amatérské úrovni nespočet sportů jako ping-pong, tenis, hokej, fotbal a mnoho dalších. Jednoduše celý život sportuju."

V současnosti působíš jako ředitel Městského sportovního klubu Orlová...

"Ano, na úřadě jsem pracoval pět let a interně jsem viděl, jak to v orlovských sportovních klubech funguje a byl jsem s nimi dobře seznámen. V minulosti jsem vedl několik sportovních oddílů a organizoval různé sportovní akce, takže se dá říci, že mám pro funkci ředitele MSK bohaté zkušenosti."

Čímž se vlastně dostáváme k otázce: Co je to MSK Orlová?

"Městský sportovní klub byl založen městem Orlová za účelem zajištění kvalitní nabídky volnočasových aktivit pro děti všech věkových kategorií s důrazem na sportovní činnost. Vznikl na konci roku 2016, kdy se město Orlová rozhodlo nějakým způsobem narovnat situaci, týkající se zvyšujících se problémů v sociálně patologických jevech. To byl jeden z odrazových můstků. Samozřejmě jsme chtěli změnit přístup k mládeži ve sportu, jelikož jsme se domnívali, že podpora mládeže nebyla dosud tak kvalitní, jak by být měla. Město se tedy rozhodlo založit Městský sportovní klub formou příspěvkové organizace. Lidé si klub mohou představit jako Dům kultury města Orlové, Dům dětí a mládeže, nebo jakoukoli základní školu, asi nějak tak vypadá ta právnická osoba.

Další činností, kterou se MSK zabývá, je pořádání celoměstských sportovních akcí. Jedná se především o rozvoj dětí a mládeže. My pochopitelně chceme všechny sportovce a apelujeme ani ne tak na výkonnost, ale spíše na masovost. Chceme děti dotlačit k tomu, aby je sport odtáhl od televizí a monitorů. To je základ. Chci, aby sport děti bavil, aby pochopili, že trávit volný čas sportem je daleko příjemnější než celé hodiny hledět do monitoru. Tak jako jsme to zažili kdysi my, když jsme za barákem hráli hokej s klacky a tenisákem. To je moje hlavní myšlenka."

Jak MSK funguje?

"MSK je založen na bázi profesionálních trenérů. Máme tedy trenéry placené, kteří mají za svůj výkon nějakou odměnu. Samozřejmě máme také spoustu dobrovolníků, kteří nám s naší činností pomáhají, za což jim moc děkujeme."

Jaká je členská základna klubu?

"V současné době evidujeme 345 členů. Především se jedná o fotbalisty, judisty a baseballisty. Velký zájem je v mateřských školách, kde provozujeme kurz "Judoškolky", který má obrovský ohlas. Daří se nám také rozvíjet v Orlové relativní novinku, respektive obnovu, a to ženský fotbal. Doufáme, že s holkami vstoupíme do sezony 2018/2019.

Zájem o přistoupení k nám projevili také volejbalisté, a to zase ty nejnižší kategorie, co se týče mládežnického sportu. Snažíme se rozvíjet i bojové sporty, nejen judo. Jedna z velkých akcí, která nás čeká, je převod mládežnických kategorií hokejového klubu HC Orlová. Počítáme v sezoně 2018-2019 s převodem benjamínků, prvních a druhých tříd, a na starosti budeme mít i bruslení škol a školek. Postupný převod bude otázkou dalších jednání.

Chceme také rozjet kurzy pro veřejnost. Například kurzy sebeobrany, jógu, aerobic. Plánujeme i rozvoj zaniklých sportů, což je u nás gymnastika a atletika, ale to je otázka roku 2018, tak uvidíme, kdy se nám to podaří."

Co považuješ za největší dosavadní úspěch MSK?

"Pro mě je osobně největší úspěch dát do "kupy" fotbalisty, to byla asi největší dřina. A hlavně to, že jsme nastolili transparentnost ve veřejných financích, které jdou do sportu z města.

Obrovský úspěch je určitě i myšlenka "Judoškolek", rozvoj předškolního pohybu a také náš Turnaj minijudistů, který jsme uspořádali na začátku prosince. Měl obrovský ohlas a jsme za to rádi. Ač jsem to nečekal, velmi mě překvapila profesionalita našich trenérů. Trenéři všech oddílů, které máme, jsou na vysoké úrovni a stále se vzdělávají. Judoškolky stále pokračují a pokud má někdo zájem, budeme jen rádi, když se k nám přidá. Aktuálně máme v judoškolkách evidováno 133 dětí."