ŽENSKÝ FOTBAL

Iniciativa trenérů MSK Orlová dala možnost znovuvzniknutí ženského fotbalu, který navazuje na historii, kdy se ženská kopaná těšila v Orlové poměrně velké oblibě. Oddíl se postupně buduje a základna dívek rozrůstá.
Už jsou však pomalu a jistě vidět první úspěchy.
Iniciátorem a hlavním trenérem oddílu ženského fotbalu je Tomáš Siekiera