MSK Orlová pořádá pro všechny děti ve věku 8 - 12 let sportovně zábavné dny v době jarních prázdnin. Předejte své děti do rukou profesionálních trenérů na celý den. V rámci dne si děti vyzkouší tematickou sportovní disciplínu a možná se jim zalíbí natolik, že už je v mládí neopustí. V poledne se děti s trenérským doprovodem naobědvají v...

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí sportujících v MSK Orlová,

jelikož se blíží sváteční čas, připravili jsme ve spolupráci s městem Orlová pod záštitou pana starosty města Orlová pro Vaše děti zábavnou akci "Vánoční hry bez hranic". 19.12.2017 od 16:00 v Domě kultury města Orlové. Akce spočívá v absolvování netradičních sportovních disciplín pro...