Dokumenty

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Informační memorandum k GDPR

Směrnice o nakládání s osobními údaji

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021