BADMINTON AMATÉRŮ O pohár starosty města

13. 6. 2020

Zimní stadion v Orlové

  • zábavný badmintonový turnaj amatérů pro zaměstnance MěÚ Orlová a členy MSK Orlová ve věku 18+, rodiče, trenéry, přátelé
  • Herní systém – čtyřhra bez rozdílu kategorií
  • Startovné – 50 Kč/osobu
  • Registrace do 05.06.2020 nebo do naplnění kapacity týmů
  • Zahájení turnaje v 09:00

    <- Uděluji tímto souhlas společnosti Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace, se sídlem Osvobození 796, Lutyně, 735 14 Orlová, IČ: 05547431, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 5252 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa, rok narození, zdravotní potíže. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace. Souhlasím s použitím RČ jako variabilního symbolu a jména do poznámky při platbě vůči Městskému sportovnímu klubu Orlová.