Informace

I letos se předškoláci můžou těšit na pravidelnou dávku pohybových aktivit v rámci sportovních školek MSK Orlová. Fyzický pohyb je pro rozvoj dětí nesmírně důležitý, obzvlášť u dětí předškolního věku a proto jsou sportovní školky naší prioritou.

Základní myšlenkou projektu sportovních školek je naše přesvědčení, že pravidelný zdravý pohyb by měl patřit k základním návykům každého dítěte. S dětmi se pracuje podle společně vytvořené sportovní koncepce, která je zaměřená na všestranný pohybový rozvoj dětí již od 4 let věku. Učíme děti vzájemnému respektu, radosti z vítězství, ohleduplnosti, zdvořilosti a principům fair play, ale zároveň i trpělivosti a vyrovnání se s prohrou.

V loňském ročníku se do sportovních školek zapsalo 220 malých sportovců. Bylo na dětech vidět, že si sportování užívají. V MSK Orlová věříme, že rozvoj sportu v tak útlém věku má pozitivní vliv na budoucnost dětí. Mnoho z nich se sportu věnuje i později na školách a možná z nich jednou díky tomu vyrostou vrcholoví sportovci.

Ve výukové lekci, vedené zkušenými a kvalifikovanými trenéry si děti jedenkrát týdně vyzkouší široké spektrum sportovních disciplín. Vyzkouší si první krůčky s fotbalovým míčem, pozemním hokejem, baseballovou pálkou, sprinterský dril a spoustu dalšího. Nejedná se o přímočaré cvičení jednoho sportovního odvětví, ale seznámení se s celou škálou disciplín napříč sportovními aktivitami.