"Sport je oslavou lidského ducha, těla i mysli. Je charakterizován následujícími hodnotami: mravnost, poctivost a čestnost, zdraví, vynikající výkony, charakter a výchova, radost a zábava, týmová spolupráce, odhodlání a vědomí odpovědnosti, úcta k pravidlům a zákonům, sebeúcta a úcta k ostatním účastníkům, odvaha, společenství a solidarita."         WADA

STARTUJEME !!!

Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace

Město Orlová založilo v závěru roku 2016 novou příspěvkovou organizaci Městský sportovní klub Orlová (MSK). Účelem MSK je zajištění kvalitní nabídky volnočasových aktivit pro děti ve všech věkových kategoriích s důrazem na sportovní činnost.

Dlouhá administrativní část zřízení MSK se již pomalu chýlí k závěru a konečně začínáme se sportovní činností. V současné době se nám podařilo nastartovat činnost oddílů juda a baseballu. Stále pokračujeme ve snaze rozšíření různorodých sportovních disciplín, abychom představili nejpestřejší nabídku sportu pod jednou organizací. Záměrem MSK je propojit všestrannou přípravu dětí a mládeže pro jejich budoucí rozvoj ať již ve sportovní činnosti nebo životě samotném. Kvalifikovaná trenérská základna, kvalitní sportovní vybavení a především prioritní zájem o práci s dětmi a mládeží - takto vypadá vize MSK. Dalšími připravovanými aktivitami jsou odborné tělovýchovné a volnočasové kurzy pro širokou veřejnost - zdokonalovací kurzy plavání, běhání, silových tréninků, aerobiku, jógy a spousty dalších. Informace k naší činnosti budeme stále aktualizovat.

Judo podporuje všeobecný rozvoj dětí. Organizací UNESCO bylo vyhlášeno jako nejvhodnější sport pro děti od 4 do 12 let. Učí děti vzájemnému respektu, úctě k soupeři, radosti z vítězství, ohleduplnosti, zdvořilosti a principům fair play, ale zároveň i trpělivosti a vyrovnání se s prohrou.

Podrobné informace o projektu naleznete ZDE nebo v sekci Judo školky.